Home / Viral / Jio ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਇਹ 5 ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ

Jio ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਇਹ 5 ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ

ਅੱਜ ਅਸੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5GB ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟੇਡ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪਸ ਦਾ ਸਬਸਕਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।799 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ Reliance jio ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 5GB ਡਾਟਾ, ਅਨਲਿਮਿਟੇਡ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ 100 ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 140GB ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪ ਦਾ ਸਬਸਕਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀਓ ਦੇ 509 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 4GB ਡਾਟਾ, ਅਨਲਿਮਿਟੇਡ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ 100 ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ 112GB ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 84GB ਡੇਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।Jio ਦੇ 299 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ 3GB ਡਾਟਾ, 100 ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟੇਡ ਕਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 84GB ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 56GB ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪ ਦਾ ਸਬਸਕਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗਾ।

198 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਜੀਓ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜਾਨਾ 2GB ਡਾਟਾ, ਅਨਲਿਮਿਟੇਡ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1.5GB ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 56 ਜੀਬੀ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 149 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਯੂਜਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.5 ਜੀਬੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟੇਡ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪਸ ਦਾ ਸਬਸਕਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ।

error: Content is protected !!