Home / Viral / ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟ ਕੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਹ 15 ਫਾਇਦੇ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟ ਕੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਹ 15 ਫਾਇਦੇ

ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੋੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸੌਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ– ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਭਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ 15 ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ –

ਘਰਾੜੇਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ, ਭਰੂਣ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਛਾਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਮਲ ਤਿਆਗ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਨਰਾਜਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥਕਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।ਚਰਬੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ।ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਸੰਸ ਅਤੇ ਅਲਜਾਇਮਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਵੱਖ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ , ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਖੋ।

error: Content is protected !!