Home / Viral / ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ 900 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ 900 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੈ । ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਤਰਿਫਲਾ ਚੂਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰੱਤੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਰਦਾ ਵਿਚ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀਹ ਗਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਅਤੇ ਭੰਗ ਭਸਮ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗਰਾਮ ਅਲੌਹ ਭਸਮ ਅਤੇ ਛੇ ਗਰਾਮ ਅਭਰਕ ਭਸਮ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਟਾਈ,ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੂਤਰ ਜਾਂ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਮੂਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ,ਭੰਗ ਭਸਮ,ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਲੋਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ , ਲੌਹ ਭਸਮ,ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਮਿਲਾਕੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰੋਜਾਨਾ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ੁੱਧ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਲੜਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ , ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘਟ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਰਚ – ਮਸਾਲੇ , ਖਟਾਈ , ਮਾਸ , ਮੱਛੀ , ਆਂਡੇ , ਸ਼ਰਾਬ , ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਨਾ , ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

error: Content is protected !!