Home / Viral / ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਖੂਬੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਖੂਬੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਿਜਨੇਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਗਾ ਬਿਸਨੇਸਮੈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ । ਤਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਰੋਮਾਂਸ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾਓ।

ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਕੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ।

error: Content is protected !!