Home / Viral / ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ

ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ । ਜੀ ਹਾਂ , ਤੁਸੀ ਕਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਕਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਆਫਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭੱਗ 40000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ , ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਕੇ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੇਕਟ ਕਾਰ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਏਕਸੇਸਿਰੀਜ : ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਮੈਟ , ਸੀਟ ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਏਕਸੇਸਿਰੀਜ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਏਕਸੇਸਿਰੀਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਆਫਰ : ਕਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਆਫਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਫਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ : ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੇਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿੱਚ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

error: Content is protected !!