Home / Informations / ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ

ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੌਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਘਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਬੈੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੱਛਣ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼: ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਿੰਮਪਟਮਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RT-PCR ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ HIV ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਨੈਗਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼: ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼: ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਲਸਰ ਆਕਸਾਈਮਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

error: Content is protected !!